KALİTE, İSG VE ÇEVRE POLİTİKASI

Anasayfa / Kurumsal / Kalite Politikalarımız / Kalite ve İSG ÇevrePolitikası

KALİTE, İSG ve ÇEVRE POLİTİKASI

Ülkemizin Elektronik teknik servis hizmetlerinde önde gelen firmalarından biri olan Emsa BT olarak,

 • Hizmetlerimizin en değerli varlığı olan insan kaynağımızı ile Mali ve Finansal riskleri azaltarak verimli yönetimine önem vermeyi,
 • Paydaşlarımızla birlikte Teknolojik gelişmelere yönelik planlar yaparak işletmemizin rekabet stratejilerimizi geliştirmeyi
 • Müşteri taleplerini, beklentilerini servis, ürün ve hizmet kalitemizi arttırmak, geliştirmek, pazar payımızın arttırılmasını ve bunu sürdürülebilir kılmayı,
 • Müşterilerimizin kaliteli servis ve hizmet beklentileri ile teknik gelişmeleri yakından izleyerek hayata geçirmek.
 • Çalışanlarımızın işletmemizin amaç ve stratejilerine uygun sayı ve nitelikte iş görenin işletmemizde istihdam edilmesi, bağlılık, tatmin ve motivasyonlarının sağlanması, böylece performanslarının geliştirilmesi amaçlanmıştır.
 • İnsan kaynağımızın mutluluğu ve gelişimi için her türlü eğitim ve desteği vermeyi,
 • Ulusal ve Uluslararası Hukuk, Finansal, İSG, Çevre vd. Kanun ve Mevzuatları ile Yasal Yükümlülükleri takip ederek çalışmayı,
 • Yaşadığımız çevreyi geleceğimize bırakacağımız en önemli miras olduğu, çevre bilincini arttırmayı toplumsal bir görev olarak kabul etmekteyiz,
 • Çevre kirliliğini önlemeye ve oluşacak atıklarımızı minimum seviyeye düşürerek çevresel etkilerini kontrol altında tutmayı,
 • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliğinin ve Çevre farkındalıklarının geliştirilmesini, olası risklerinin belirlemeyi, bu riskleri düzeltici faaliyetler yürüterek minimize etmek ve etkinliğini sürekli kılmayı.
 • Bu vesile ile çalışanlarımızın farkındalığını arttırarak, kaliteli hizmet sunabilmek, iş kazası ve çevresel risklerin azaltılmasını sağlamak,
 • Çalışanlarımızın güvenli davranışlarını geliştirmek, Psikososyal riskler konusunda farkındalığın artırmak, ergonomik ve fizyolojik özelliklerine uygun çalışma koşullarının sağlamayı,
 • İşletmemiz ve çevremizdeki kuruluşları da dikkate alarak; Acil durumları ve salgın hastalıklara karşı alınacak önlemleri belirlemek, bunlara zamanında müdahale edebilmeyi planlamak,
 • Çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, başta ailelerimiz ile birlikte toplumsal gelişmeye katkıda bulunarak sürdürülebilir mutlu bir yaşam için çaba göstermeyi taahhüt ederiz.

         
          Genel Müdür

DEĞERLERİMİZ

Kalite Yönetimi

Emsa BT olarak tüm müşterilerimize müşteri gereksinim ve beklentilerini en üst seviyede karşılamayı taahhüt ediyoruz. Bu çerçevede teknolojimizi, servis çözümlerimizi, ürünlerimizi, süreç ve hizmetlerimizi sürekli olarak iyileştirmeye devam ediyoruz.

Sürdürülebilirlik ve Uyum

Emsa BT in amacı, iş, toplum ve çevre için daha iyi bir dünya yaratmaya katkı ve uyum sağlamaktır.
Sürdürülebilirlik performansımızı belirlenen hedefler doğrultusunda ölçüyor ve takip ediyoruz. Bunu tüm paydaşlarımızdan bekliyoruz.

Bağlı bulunduğumuz yasalara tam uyum ve iyi iş ahlakı prensipleri faaliyetlerimizin temelini oluşturmaktadır.

Etik kurallarımız ve şirket prosedürlerimiz bize günlük faaliyetlerimizde yol gösterici unsurlardır.

Yarın burada olmak için çalışıyoruz. Çalışanlarımız, ortaklarımız ve paydaşlarımızla birlikte yaptığımız her şeyle değer yaratmayı amaçlıyoruz.

Sürekli İyileştirme

Süreçlerimizde ve sistemlerimizde sürekli iyileştirmeyi kolaylaştırmak; değişkenlik kaynaklarını sürekli olarak azaltarak her seferinde zamanında en yüksek kaliteyi sunmak için ihtiyaç olan modelleri kullanıyoruz.

Temel hedefimiz, problemlere karşı kendiliğinden harekete geçen, sürekli iyileştirme kültürünü benimsemiş çalışanlar yetiştirmektir

Müşterilerimiz;

Müşterilerimiz varlığımızın temelidir. Faaliyette bulunduğumuz alanlarda müşterilerimizin ilk tercihi olmak için çalışırız ve tüm faaliyetlerimizin merkezine müşterilerimizi koyarız. En iyi ürün ve hizmeti sunabilmek için daima müşterilerimizi dinler ve onları anlamaya çalışırız.

Sıfır Hata Yaklaşımı

Emsa BT, en yüksek kaliteyi elde etmek için üretimlerinde “Sıfır Hata” politikasını uygulamaktadır. Üreten kişinin her defasında işini sıfır hatayla, hep doğru yapmasını amaçlayan bir üretim ve yönetim benimseyerek kontrol ve tamirler olmadan müşteriye hatasız (sıfır hatalı) ürün göndermeyi hedefler.

Sertifikalarımız

Müşterilerimizin kalite gerekliliklerini yerine getirmek, ulusal ve uluslararası düzenlemelere TS ve ISO Standartlarına uyum sağlamak için sahip olduğumuz yönetim sistem belgelerine sahibiz.

Ekonomik Sorumluluk

Sağlam finansal yapı ve performans, sürdürülebilirlik için temel yapı taşlarındandır. Rekabetçiliğimizi kaybetmeden karlılığı sağlamak hedefi ile tüm faaliyetlerimizi bu çerçevede sürekli olarak gözden geçiriyoruz.

Tedarikçi Yönetimi

Tedarikçilerimizin iş performansının, müşterilerimize Emsa BT’ in iş performansı olarak yansıdığı düşüncesiyle büyük bir önem veriyor; tedarikçilerimiz ile kalite, hizmet, yenilikçilik, planlara uygunluk, maliyet, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk konularında birlikte çalışarak nihai performansımızı arttırmayı hedefliyoruz.

Tedarikçi Geliştirme Faaliyetlerini alanında uzman ekibimiz ile kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde yürütüyoruz. Uzun süreli ve kalıcı tedarikçi ağı oluşturmak ve tüm tedarikçilerimizle ortak hedefler doğrultusunda çalışmak önceliğimizdir.

Risk Yönetimi

Kesintisiz üretim, doğru zamanda doğru ürününü piyasada olması için riskleri analiz etmeye ve oluşmadan ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Tedarik süreçlerinde tedarikçi bazında yaptığımız değerlendirmeler yanında günümüzde önemli hale gelen jeopolitik riskleri de değerlendirmelerimiz içine dahil ediyoruz. Emsa BT tedarik ekibi mümkün olan her malzeme için alternatif kaynak tespiti yapmaktadır.

İşe Alım Süreci

İnsan Kaynakları Sorumlularınca uygun görünen adaylar başvurdukları pozisyonun yöneticileri ile görüştürülür. Tüm değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan adaylar artık Emsa BT Aile Üyesidir.

Eğitim ve Gelişim

Çalışanlarımızın doğru işi yapmaları ve yaptıkları işte en iyi olmaları için eğitim ve gelişim imkânı sağlıyoruz. Eğitim ve gelişim faaliyetlerimizi çeşitli eğitim programları gerek hizmet içi gerekse dış hizmet alarak kendilerini daha fazla geliştirme imkânı sağlıyoruz. Kendini geliştiren çalışanlarımızla hep bir adım önde olacağımıza inanıyoruz.

Performans Yönetimi

Belirli kademede olan iş arkadaşlarımızın çalışmalarını yıllık bazda ‘Performans Yönetim Sistemimiz’ çerçevesinde değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme sonucu ortaya çıkan sonuçlara göre eğitim ve kişisel gelişim planları yapıyoruz.

Kariyer Planlama ve Yetenek Yönetimi

Emsa BT Ailesi içinde kendisini geliştiren, hedeflerine ulaşan, kişisel davranışları ile farkını ortaya koyan aile üyeleri değerlendirilir. İşletmelerin hali hazırdaki ve gelecekteki yapısı göz önünde bulundurularak potansiyeli ile öne çıkan çalışanlar için kariyer planlaması yapılır.

Çalışma Kültürü, Çalışanlarımızın Hakları, Etik Kurallar

Emsa BT için her şeyin merkezinde insan yer almaktadır. Bu nedenle çalışanlarımız ve onların gelişimi bizim için çok değerlidir. Çalışanlarımıza her zaman en iyi çalışma ortamını sunmaya çalışırız.
Sürdürebilir büyümemiz için çalışanlarımızın refahı ve süreçlerimize katkısını önemsiyoruz.

Emsa BT’ de Etik Kurallar çok net belirlenmiştir. Tüm çalışanlarımızın buna uymasını bekler ve kontrol ederiz. Yolsuzluk ve Etik olmayan uygulamalara karşı sıfır toleransa sahibiyiz. Şahsi ya da kurumsal tüm faaliyetlerimizi en yüksek etik standartlara ve yürürlükte olan yasalara uygun olarak yürütür ve her zaman saygın bir vatandaş olmaya çalışırız.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Emsa BT olarak İş Sağlığı ve Güvenliği yaklaşımımız çok nettir; “önce insan sonra iş”.

Eğitim, çalışanlarımızın ve dolayısıyla bizim gelişimimiz için çok önemlidir. O nedenle gerçek anlamda eğitime ve dolayısıyla çalışanlarımıza yatırım yaparız. Her şeyin ötesinde biz Emsa BT olarak bir aileyiz ve her çalışanımızı bu ailenin bir ferdi olarak görürüz.

Kendi çalışanlarımızdan tedarikçilerimize, müşterilerimize ve topluluklara kadar değer zincirimiz boyunca insanları desteklemeyi amaçlıyoruz.

Kendini işine adamış bir yönetim ekibi, çalışanlarımız arasındaki katılım ve sistematik bir çalışma biçimi sayesinde İSG performansımızı sürekli olarak iyileştiriyor ve çalışanlarımızın sağlığını koruyoruz.

Emsa BT; yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerine uymayı, sürekli gelişimi ve çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı prensip olarak kabul etmiştir.

Uluslararası ve Ulusal Yasal mevzuatlara uyduğumuz gibi, çalışanlarımızın bu konuda bilinç seviyesini arttırmak amacıyla eğitimlerimize devam ederiz. İş kolumuzdan doğabilecek meslek hastalıklarını tespit edip önlemeyi, koruyucu ekipmanları çalışanlarımıza sağlamayı ve onları bu konuda bilinçlendirmek görevimizdir.

Çevre Sorumluluğumuz

Kaynak ve enerji verimliliği sağlayarak çevresel ayak izimizi proaktif olarak azaltmak Emsa BT’ in merkezinde yer alır.

Hangi sektörde olursak olalım veya hangi işi yaparsak yapalım içinde yaşadığımız bu dünyayı korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmak herkesin sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Sürdürülebilir gelişimimizin önemli bir parçası olarak gördüğümüz çevreci üretim anlayışımız doğrultusunda üretim süreçlerimizde de çevresel etkilerin azaltılması için çalışıyoruz.


Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Etkinlikler

Emsa BT büyük bir ailedir. Aile olma, birlik olma bilinci ile çalışanlarının motivasyonunu yükseltmek, aralarındaki bağları güçlendirmek için etkinlikler düzenlemekteyiz.

TÜRKİYE'NİN 81 İLİNE ve KIBRIS'A KURUMSAL SERVİS DESTEĞİ

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamız'daki amaçlarla sınırlı olmak üzere yasal mevzuata uygun çerezler kullanmaktayız. Daha fazla bilgi edinmek için Politikamız'ı ziyaret edebilirsiniz.